GPX Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett bidrag på 200 000 kronor från Vinnova för utlysningen "Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2022" för att utveckla en prisstrategi för den amerikanska marknaden.

GPX Medical har beviljats 200 000 kronor i bidrag av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4health. Bidraget ska användas som medfinansiering av ett projekt som syftar till att utveckla en prisstrategi för den amerikanska marknaden för bolagets medicintekniska produkt för lungövervakning, NEOLA[®]. Projektet är en fortsättning på det tidigare Vinnovafinansierade projektet för framtagandet av en strategi för kostnadsersättning från de amerikanska sjukvårds- och försäkringssystemen och är en viktig del av bolagets förberedelser för kommersialisering och marknadsintroduktion i USA.

"Vi är glada för Vinnovas ekonomiska stöd till det här projektet. Stödet innebär att vi kan stärka GPX Medicals kommersialiseringsstrategi genom att anlita amerikanska experter för att genomföra en prisanalys och gemensamt ta fram en prisstrategi för NEOLA[®]. En djup förståelse för möjligheten att ta betalt på den amerikanska marknaden är en viktig del av vår affärsstrategi," säger VD Hanna Sjöström.

Om Medtech4health              
Medtech4Health är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Med denna utlysning vill Medtech4Health stärka kompetensen för småföretag verksamma i Sverige och därmed öka möjligheten för dem att utvecklas framgångsrikt och konkurrera på den globala marknaden. Detta ses som viktig del i att nå Medtech4Healths långsiktiga mål.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se