Neola Medical AB (publ) inleder nu det marknadsförberedande arbetet inför lansering av sin produkt, Neola®, för kontinuerlig monitorering av för tidigt födda barns lungor. Startskottet sker genom ett partnerskap med det internationella digitala nätverket för neonatologer, 99NICU. I ”NEOvations”, en ny serie webbinarium som fokuserar på ny teknik inom neonatologi, kommer Neola Medical att presentera sin produkt, Neola® för lungövervakning. Den italienske neonatologen MD Ph.D. Gianluca Lista är inbjuden av Neola Medical som keynote speaker för att tala om hur vården av för tidigt födda barn kan förbättras med icke-invasiv lungmonitorering.

Neola Medical AB (publ) meddelar idag att man startar det marknadsförberedande arbetet inför lanseringen av Neola®, Neonatal Lung Analyzer, vilken kommer ske efter marknadsgodkännande av FDA i USA. Arbetet inleds med ett partnerskap med 99NICU, ett internationellt nätverk för neonatologer, och medverkan i den nya serien webbinarium, NEOvations, som fokuserar på innovativa idéer för neonatalvården den 14 februari.

“99NICU är en värdefull plattform för neonatologer att diskutera och dela erfarenheter inom neonatalintensivvård och vi ser fram emot att presentera vår produkt i detta viktiga forum. Vi tycker att det är viktigt att belysa nya möjligheter och innovationer inom neonatalvården och det är en stor ära att ha Dr. Gianluca Lista som keynote speaker för vårt webbinarium. Jag ser fram emot presentationen och det viktiga ämnet om hur vi kan förbättra vården av för tidigt födda barn genom icke-invasiv monitorering.”, säger Tetiana Kovtiukh Clinical Manager på Neola Medical.

Mer information om NEOvations
NEOvations webbinarierna anordnas av 99NICU, ett internetbaserat nätverk för neonatologer som startats av personal från Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. 99NICU grundades som en plattform för att dela erfarenheter och kunskap, oberoende av plats och tidszon. Den nya serien av webbinarium förväntas både ge nya insikter om innovationer inom neonatalvården och möjlighet att dela erfarenheteter och kunskap. Mer information om webbinarierna och 99NICU finns på följande länk: https://99nicu.org/99nicu-news/new-webinar-series-r134/

Mer information om MD Ph.D. Gianluca Lista
MD Ph.D. Gianluca Lista har en bred erfarenhet och har publicerat mer än 100 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Hans forskning fokuserar på experimentell och klinisk forskning av för tidigt födda barn. För närvarande är han både ordförande för Lombardiets sektion i Italian Neonatology Society, och hedersprofessor på Pediatrics School of the University of Milan och gästföreläsare på Mastern inom Neonatologi på Universty of Milan. Dessutom är Dr. Gianluca Lista ordförande på V. Buzzi Children’s Hospital i Milano.

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Sjöström, VD
e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Om Neola Medical
Neola Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) med namnet GPX Medical AB. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: NEOLA). Se mer på www.neolamedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.