Neola Medical AB (publ) deltar vid Pediatric Academic Societies (PAS) Meeting 2023 i Washington D.C. i slutet av april. PAS konferensen samlar årligen läkare, kliniker och forskare inom pediatrik och neonatologi för att dela de senaste forskningsresultaten. Forskningsgruppen från INFANT Center vid University Collage Cork presenterar resultat från en forskningsstudie där Neola Medicals teknologi för kontinuerlig lungövervakning utvärderats

Det årliga Pediatric Academic Societies Meeting anordnas i år den 27 april – 1 maj 2023. Konferensen kopplar samman barnläkare och andra vårdgivare från hela världen och är ett viktigt tillfälle för att möta en global publik av forskare, kliniker och utbildare eftersom det är flera tusen deltagare från över 60 länder som samlas i Washington. Forskningsgruppen från INFANT Center vid University Collage Cork deltar i konferensen och har en posterpresentation av resultaten från en forskningsstudie där Neola Medicals teknologi utvärderats.

”Jag ser fram emot att vara på plats i Washington D.C. vid PAS Meeting 2023. Det ska bli spännande att se den irländska forskningsgruppens posterpresentation, som är betydelsefull för att belysa teknologins potential för lungmonitoreringen. Konferensen är också en viktig mötesplats där vi har möjlighet att träffa kliniker och forskare inom vårt område och på så sätt utvidga bolagets nätverk ytterligare inför vår marknadsintroduktion.”, säger Hanna Sjöström, CEO på Neola Medical.

Mer information om PAS Meeting
Pediatric Academic Societies (PAS) Meeting skapar kontakt mellan tusentals internationella barnläkare, kliniker och forskare. Det är en viktig mötesplats för att ta del av den senaste forskningen, både generell och specialiserad, och presentationerna täcker en bred variation av ämnen. PAS Meeting är ett samarbete mellan fyra ledade organisationer inom pediatrik och pediatrisk forskning; American Academy of Pediatrics (AAP), the Academic Pediatrics Association (APA), the American Pediatric Society (APS) och the Society for Pediatric Research (SPR). För mer information: https://www.pas-meeting.org

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Sjöström, CEO
e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Om Neola Medical
Neola Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) med namnet GPX Medical AB. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: NEOLA). Se mer på www.neolamedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Bifogade filer
Neola Medical deltar i slutet av april vid Pediatric Academic Societies Meeting i Washington D.C. där studieresultat från den irländska forskningsgruppen presenteras