Neola Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett nytt patent i USA för en strategiskt viktig uppfinning. Uppfinningen kan möjliggöra mätning på fler patientgrupper än för tidigt födda genom att ljuskällan positioneras inuti kroppen vid mätning av gas i lungorna. Det skapar möjligheter för att i framtiden även monitorera lungorna av större barn och potentiellt även vuxna.

”USA är vår viktigaste marknad i och med det stora antalet nyfödda barn, och speciellt det höga antalet för tidigt födda barn, och det här patentgodkännandet är därför av stor strategisk betydelse då det skyddar en väsentlig del av bolagets teknik. Men vad som kanske är av ännu större vikt är att uppfinningen som nu patenterats möjliggör kontinuerlig lungövervakning på flera patientgrupper, såsom större barn och potentiellt även vuxna.”, säger Hanna Sjöström, CEO för Neola Medical.

Patentet för uppfinningen är redan godkänt i Kina och bolaget har även pågående patentansökning under behandling i Europa.

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Sjöström, CEO
e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Om Neola Medical
Neola Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) med namnet GPX Medical AB. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: NEOLA). Se mer på www.neolamedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Bifogade filer
Neola Medical erhåller patent i USA vilket skapar möjligheter för lungövervakning av fler patientgrupper