Beviljat anslag från Vinnova för samverkansprojekt med Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus, deltagande vid Pediatric Academic Societies meeting 2023, det marknadsförberedande arbetet som inletts inför lansering genom ett samarbete med 99NICU samt besök på neonatalintensivvårdskliniker i Tyskland och Göteborg – CEO berättar mer i Neola Medicals investerarbrev för våren 2023.

I vårens investerarbrev berättar CEO Hanna Sjöström mer om det anslag som Neola Medical tillsammans med Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus har beviljats för ett samverkansprojekt som ska undersöka möjligheterna för lungmonitorering av en ny patientgrupp. Även deltagande vid Pediatric Academic Societies (PAS) meeting 2023 i Washington D.C. och publicering av ett White Paper om teknologin i Neola® lyfts fram i investerarbrevet. Dessutom berättar Clinical Manager Tetiana Kovtiukh mer om samarbetet med 99NICU, som inleder det marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola®, och sina besök på neonatalintensivvårdskliniker.

Investerarbrevet finns bifogat i pressmeddelandet samt tillgängligt på bolagets hemsida www.neolamedical.se.

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Sjöström, CEO
e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Om Neola Medical
Neola Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) med namnet GPX Medical AB. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: NEOLA). Se mer på www.neolamedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Bifogade filer
Neola Medicals CEO berättar mer om de senaste nyheterna i vårens investerarbrev
Investerarbrev Vår 2023