Bolagets nätverk fortsätter att växa. Clinical Manager Ph.D. MD Tetiana Kovtiukh arbetar med att knyta internationella kontakter med key opinion leaders, både genom konferenser och kliniska besök. Nyligen besökte Dr. Tetiana två neonatalintensivvårdskliniker i Polen, och vi har gjort en kortare intervju med henne för att få veta mer.

En viktig del i bolagets arbete är att bygga upp ett kliniskt nätverk av key opinion leaders inför marknadslansering och försäljning av den medicintekniska produkten, Neola®. Clinical Manager, Ph.D. MD Tetiana Kovtiukh har en viktig roll i detta arbete. Dr. Tetiana deltar i både konferenser och kongresser, såväl nationella som internationella, för att knyta kontakter med key opinion leaders inom området. Dessutom besökte vår Clinical Manager nyligen två neonatalintensivvårdskliniker i Polen för att ta del av deras arbete och se vilka utmaningar de möter i sitt arbete. Vi har gjort en kortare intervju för att summera besöken.

Läs intervjun med Dr. Tetiana här