Vi är på en resa för att revolutionera neonatal intensivvård

Varje dag föds vart tionde barn för tidigt, många av dem med underutvecklade lungor som kan utvecklas till livshotande tillstånd under vistelsen på sjukhuset och riskera funktionsnedsättningar senare i livet. De förtjänar en bättre start i livet och sjukvårdspersonal behöver stöd av modern teknik för att fatta livsavgörande beslut som kan förbättra hälsan för dessa sköra patienter.

Neola Medicals banbrytande innovation Neola® kan komma att uppgradera dagens neonatala intensivvård till att inkludera kontinuerlig lungövervakning med möjlighet att direkt upptäcka livshotande komplikationer.

Läs mer om att investera i Neola Medical

Presentation av Neola

Neola Medicals CEO, Hanna Sjöström, presenterar Neola, vår medicintekniska produkt för kontinuerlig lungövervakning.

Lungmonitorering med Neola

Neola Medicals beprövade teknologi använder laserspektroskopi för att kontinuerligt mäta lungvolymförändringar och syrgaskoncentration i lungorna hos för tidigt födda barn. Detta är en säker och icke-invasiv metod för att övervaka lungorna hos dessa sårbara patienter i realtid, vilket ger möjlighet till omedelbar upptäckt och behandling av komplikationer och på så sätt förbättra vården och minska risken för funktionsnedsättning senare i livet.

Certifierat enligt ISO 13485

Neola Medical har genomgått en omfattande granskningsprocess av sitt kvalitetsledningssystem med godkänt resultat, vilket innebär att bolaget innehar certifiering enligt ISO 13485. Certifieringen visar att bolaget har ett väl genomgånget och heltäckande kvalitetsledningssystem för utveckling, försäljning och uppfyllande av regulatoriska marknadskrav av medicinteknisk utrustning.

För Investerare

Vi är på en resa för att revolutionera neonatal intensivvård
Läs mer om att investera i Neola Medical