Neola Medical publicerar idag delårsrapport januari – mars 2021. Läs pressmeddelandet och rapporten i sin helhet här: delårsrapport januari – mars 2021

 

Aktieägare och intressenter är varmt välkomna till bolagets rapportpresentation den 20 maj 2021 kl. 14.00. För anmälan och videolänk, kontakta Marketing and Communication Lead Freja Bremborg freja.bremborg@neolamedical.se

 

Rapportpresentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på bolagets hemsida.

 

Denna information är sådan information som Neola Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 12:00 CET.