Investerare

Att investera i Neola Medical

Vår vision är att för tidigt födda barn ska få en bättre start i livet. Genom att förse neonatalintensivvården med en banbrytande innovation för att övervaka barnets lungor som direkt varnar vid komplikationer uppgraderar vi vården av dessa utsatta barn och får en unik position på marknaden för pediatrisk medicinteknisk utrustning.

Vår unika och innovativa medicintekniska utrustning Neola® adresserar den globala marknaden för neonatalintensivvård. Den patenterade tekniken kan användas för en konstant övervakning av lungorna hos för tidigt födda spädbarn. Neola® har en alarmfunktion som kan göra att allvarliga tillstånd som lungkollaps upptäcks direkt, istället för som i dag, först när de fysiska tecknen på att barnet inte mår bra är så synliga att de upptäcks av neonatalläkaren eller sjuksköterskan.

Bolagets nuvarande produktprototyp har utvecklats i samarbete med ledande kliniska forskare inom neonatologi och använts vid forskningsstudier på nyfödda barn samt i pre-kliniska studier. Studierna har visat på metodens potential att mäta lungutfyllnad och syrgaskoncentration, samt förändringar av dessa parameter. Bolaget är nu redo för att ta nästa steg och kommersialisera Neola® vilket innebär att ta den nuvarande produktprototypen till ett medicintekniskt instrument enligt medicintekniskt regelverk inom Europa och USA.

For material in english, visit www.neolamedical.com