Rapporter och Finansiell kalender

Rapporter och finansiell kalender

Här kan du läsa vår senaste kvartalsrapport, årsredovisningar m.m.

Finansiell kalender

10 november

Rapport för tredje kvartalet 2022

14 februari 2023

Bokslutskommuniké 2022

12 april 2023

Årsredovisning 2022

22 maj 2023

Rapport för första kvartalet 2023 & årsstämma 2023

15 augusti 2023

Rapport för andra kvartalet 2023