Ta hand om våra mest utsatta patienter

Revolutionerande neonatalvård

Varje år föds cirka 15 miljoner barn över hela världen – ungefär en av tio – för tidigt (före graviditetsvecka 37). Betydande framsteg har gjorts för att öka överlevnaden för för tidigt födda barn under de senaste 50 åren, men cirka 1,1 miljoner spädbarn dör fortfarande varje år. Den vanligaste dödsorsaken för för tidigt födda barn är respiratory distress syndrome (RDS), ett allvarligt lungtillstånd vars komplikationer kan drabba upp till 80 procent av de spädbarn som föds extremt för tidigt. De metoder som används av neonatal hälso- och sjukvårdspersonal idag innebär manuell observation med hjälp av bland annat lungröntgen och blodprov. Dessa metoder ger inte kontinuerlig information för beslutsfattande. De kan också orsaka allvarliga obehag och smärta för patienter, en högre risk att utveckla cancer senare i livet och höga kostnader för sjukvården.

Neola® – kontinuerlig, säker och icke-invasiv lungövervakning för för tidigt födda barn

Neola Medicals Neola® kan erbjuda ett säkert och icke-invasivt sätt att kontinuerligt mäta lungvolymförändringar och syrgasmättnad i lungorna hos för tidigt födda spädbarn med möjligheten att omedelbart upptäcka komplikationer som tilltäppta luftvägar eller en felplacerad trakealtub. Det gör att vårdpersonal uppmärksammas på problem i realtid och kan behandla patienter direkt.

Neola® använder en biomedicinsk tillämpning av GASMAS*-teknologin som ursprungligen utvecklades av forskare vid avdelningen för atomfysik vid Lunds universitet. Små och lätta emitter- och detektorprober är placerade på huden. Nära-infrarött ljus skickas genom brösthålan, där en liten del absorberas av vattenånga och syrgasmolekyler i lungorna. Detektorproben detekterar den del av ljuset som färdats genom vävnaden och signalen visar hur mycket av ljuset som har absorberats av gasmolekylerna. Med hjälp av dessa data kan Neola® registrera små förändringar relaterade till lungvolym och syrgaskoncentration. Proberna kan enkelt tas bort och flyttas, vilket undviker obehag och stress för barnet.

En gamechanger i det pediatriska landskapet

Utvecklingen av medicinteknik har nästan uteslutande fokuserat på apparater för vuxna. FDA har erkänt denna diskrepans och framhållit behovet av mer medicintekniska produkter för barn. FDA har därför vidtagit konkreta åtgärder för att stimulera utvecklingen av medicinsk utrustning för barn och spädbarn.

Flera faktorer tyder på att Neola Medical (publ) med Neola® har potentialen att utveckla och uppgradera vården av för tidigt födda barn: ökat regulatoriskt fokus på utveckling av medicintekniska produkter för barn, FN:s globala agenda 2030 delmål om minskad neonatal dödlighet orsakad av förebyggbara förutsättningar (Mål 3.2), medicintekniksektorns positiva investeringsklimat samt en historisk svensk tradition av att gå i spetsen för innovationer relaterade till medicinteknik och neonatalvård.

*GAs in Scattering Media Absorption Spectroscopy, (GASMAS)

Emilie Krite Svanberg, MD. Ph.D., och Dennis Leander, MSc, Neola Medical, under klinisk pilotstudie på friska nyfödda spädbarn på Skånes universitetssjukhus hösten 2018.

För Investerare

Vi är på en resa för att revolutionera neonatal intensivvård
Läs mer om att investera i Neola Medical