Jobba med oss

Vad vi gör

Ett av tio spädbarn föds för tidigt och många av dem behöver intensivvård. Eftersom deras lungor inte är färdigutvecklade riskerar de allvarliga sjukdomar och komplikationer som kan leda till livslånga funktionsnedsättningar. På Neola Medical utvecklar vi en medicinteknisk produkt, Neola® för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Med vår produkt kan läkare och sjuksköterskor tidigt upptäcka när komplikationer uppstår, vilket möjliggör omedelbar vård och större chanser att överleva och ett bättre liv.

Är du intresserad av oss som arbetsgivare eller hur det är att jobba hos oss?

Följ Neola Medical på LinkedIn.
Följ Neola Medical på Facebook.

Neola Medical rekryterar personal efter behov. Idag finns inga lediga tjänster att söka.