Banbrytande medicinteknik med svenskt arv

Icke-invasiv mätning av gaser

Den innovativa teknologin i Neola® som möjliggör kontinuerlig och icke-invasiv övervakning av för tidigt födda spädbarns lungor kallas GASMAS (gas in scattering media absorption spectroscopy) – en banbrytande metod för att mäta gaser i kroppshåligheter som har patenterats av Neola Medical. GASMAS utvecklades ursprungligen av forskare vid avdelningen för atomfysik vid Lunds universitet och har vidareutvecklats av Neola Medical.

GASMAS biomedicinska applikation möjliggör för närvarande icke-invasiv mätning av lungvolymförändringar och syrgaskoncentration direkt i lungor. Denna metod är helt revolutionerande och unik och baseras på den specifika ljusabsorptionen av syre- och vattenånggasmolekyler jämfört med absorptionen av flytande och fasta föreningar av vävnad.

GASMAS används för närvarande i en medicinteknisk produkt som kan övervaka lungorna hos för tidigt födda barn. En kliniskt beprövad och kommersialiserad GASMAS-teknologi har potential att fylla ännu fler luckor inom hälso- och sjukvården genom att erbjuda en säker och icke-invasiv metod för att mäta volymförändringar och sammansättning av gaser inuti kroppens hålrum.

För Investerare

Vi är på en resa för att revolutionera neonatal intensivvård
Läs mer om att investera i Neola Medical