Bolagsstyrning

Bolagsstyrning & Bolagsordning

Neola Medical AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet NEOLA, mer information om aktien finns under fliken Aktieinformation. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, CEO, svensk aktiebolagslag och gällande bolagsordning.

Neola Medical AB (publ) följer inte Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelse & Ledning

Neola Medicals styrelse består av fem ledamöter valda på Neola Medicals årsstämma 19 maj 2022.

Märta Lewander Xu

Styrelseordförande sedan 2019, tidigare CEO på deltid samt styrelseledamot för Neola Medical 2016-2019.

Erfarenhet och utbildning

Märta Lewander Xu, född 1981, är styrelseordförande i Neola Medical sedan 2019, tidigare vd i bolaget på deltid samt styrelseledamot 2016-2019.  Hon har en doktorsexamen i fysik från Lunds Tekniska Högskola inom laserspektroskopi med fokus på applikationer mot medicinsk diagnostik och industriella tillämpningar samt en magisterexamen i teknisk fysik och en lärarexamen i matematik och fysik. Märta är CEO i Gasporox AB (publ), styrelseledamot i BeammWave AB, Inscientia AB och Serstech AB samt styrelsesuppleant i CxTx AB och i Lund Laser Center och profilområdet ljus och material vid Lunds universitet.

Märta Lewander Xu är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i bolaget

378 496 aktier (varav 134 210 i försäkringsdepå), 60 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2025B samt 100 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027B.

Tommy Hedberg

Styrelseledamot sedan 2022.

Erfarenhet och utbildning

Tommy Hedberg, född 1955, har en kemiteknisk ingenjörsutbildning följt av en postgymnasial ekonomiutbildning. Tommy har även en medicinsk LIF grundutbildning från sin tid hos Janssen Pharma. Under åren 1998 – 2014 var Tommy CEO och 2014–2016 styrelseledamot på Atos Medical. Han var även ansvarig för marknadsföring och försäljning på Atos Medical 1990 – 1998. Innan Tommy började arbeta inom Atos Medical har han som ansvarig för den medicintekniska divisionen på Medscand arbetat med internationell marknadsföring och försäljning. Innan dess arbetade Tommy i 9 år med försäljning och marknadsföring hos Janssen Pharma.

Tommy Hedberg är oberoende i förhållandet till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i bolaget

384 616 aktier, 300 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027B.

 

Mattias Lundin

Styrelseledamot sedan 2022, CEO Lumito.

Erfarenhet och utbildning

Mattias Lundin, född 1968, är utbildad marknadsekonom vid IHM Business School i Stockholm samt innehar flertalet internationella strategi- och ledarskapsutbildningar inom Sara Lee Corporation, Getinge koncernen och IMD Lausanne. Han arbetar nu som CEO på Lumito AB (publ) och har tidigare bland annat varit Vice President Global Sales på CellaVision AB (publ) samt haft en rad seniora positioner inom Arjokoncernen (tidigare Getinge), senast som Vice President Commercial for International Mature Markets. Mattias har en gedigen internationell erfarenhet inom sälj och marknadsföring och är en lagspelare med en stark meritlista när det gäller att bygga framgångsrika team för global expansion av ny teknologi.

Mattias Lundin är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i bolaget

50 000 aktier, 300 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027B.

 

Urban Ottosson

Styrelseledamot sedan 2021.

Erfarenhet och utbildning

Urban Ottosson, född 1961, är styrelseledamot sedan 2021 och var bolagets CFO under 2020-2021. Han är civilekonom vid Lunds universitet samt har en examen vid KTH Executive School i Stockholm. Urban Ottosson har arbetat som CFO sedan 1999 i ett flertal bolag, bland annat HEXPOL, Beijer Electronics, Höganäs Group, Öresunds Kraft och Lammhults Design Group. Han är även privatinvesterare vid sidan av sina uppdrag samt CEO och styrelseledamot i Predictus Asset Management AB.

Urban Ottosson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav i bolaget

468 750 aktier, 100 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2025A, 300 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027B.

Monica Alfaro Welling

Styrelseledamot sedan 2024.

Erfarenhet och utbildning

Monica Alfaro Welling har en kandidatexamen i biologi och en kandidatexamen i nationalekonomi från University of California Irvine, USA, samt en Master in Business Administration (Cand.Merc) från Syddansk Universitet, Danmark. Monica är idag medgrundare och Managing Director för konsultbolaget Atheln i Los Angeles och har tidigare bland annat varit Sr. VP Sales & Marketing på Hythiam (nu Catasys), Senior Director Global Strategic Marketing på Allergan (nu Abbvie) samt Head of Global Growth Hormone Strategic Marketing Group på Novo Nordisk i Danmark.

Monica Alfaro Welling är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Innehav i bolaget

0 aktier.

Neola Medical ledning & team

Neola Medicals ledning består av CEO Hanna Sjöström samt CFO Christian Gyllenberg. Utöver ledningen finns det ett starkt team av nyckelpersoner med såväl teknisk som medicinsk kompetens. Teamet kompletteras även av ett omfattande nätverk av specialistkonsulter.

Hanna Sjöström

CEO sedan 2019.

Erfarenhet och utbildning

Hanna Sjöström är utbildad civilekonom vid Lunds universitet (Master of Business Administration) med inriktning Technology Management samt har en Executive MBA från Swedish Management Group. Sjöström är en högst kommersiellt inriktad VD med bevisad erfarenhet inom snabbrörliga konsumtionsvaror i över 10 år, med internationella roller på L’Oréal och The Coca-Cola Company. Denna erfarenhet kompletteras med VD- och chefsroller inom Life Science, TePe och Neola Medical AB (publ). Hanna Sjöström är även en certifierad och erfaren styrelseledamot för börsnoterade Alteco Medical samt privatägda AMB Industri AB, Reccan AB och Selcis Biopharma AB.

Innehav i bolaget

303 776 aktier, 200 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2025A, 200 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027A.

Christian Gyllenberg

CFO sedan 2022.

Erfarenhet och utbildning

Christian Gyllenberg har en bachelor inom Business law och en bachelor inom Business administration från Kristianstad Högskola. Han har tidigare arbetat med revision och som Business Controller i verksamhetsnära roller på företag inom olika branscher som till exempel EY, Attendo och DHL. Han är CFO på Aurora Punks vid sidan av sitt uppdrag på Neola Medical.

Innehav i bolaget

0 aktier, 100 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027A.

Sara Bergsten

CTO sedan 2017.

Erfarenhet och utbildning

Sara Bergsten har en doktorsexamen i fysik från Lunds Tekniska Högskola inom laserspektroskopi och optik med fokus på applikationer inom medicinsk diagnostik och terapi samt en civilingenjörsexamen i teknisk fysik. Sara har tidigare jobbat i två andra mindre bolag för att ta fram medicintekniska produkter för optisk diagnostik och terapi. Hon har även nio års industriell erfarenhet från ett stort bolag inom flygindustrin, ADB Safegate, där hon arbetat med produktutveckling och som global produktägare. Sara är även ledamot i styrelsen för Lunds Medicinska Laser Center, LUMLAC.

Innehav i bolaget

145 843 aktier, 200 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027A.

Magnus Johnsson

Director Quality Assurance & Regulatory Affairs sedan 2022.

Erfarenhet och utbildning

Magnus Johnsson har en civilingenjörsexamen i kemiteknik, samt en kandidatexamen i systemanalys, från Lunds Universitet. Han har drygt 20 års erfarenhet från olika kvalitetsroller inom medicinteknikbranschen. Magnus senaste befattning var som Director of Quality på CellaVision AB.

Innehav i bolaget

24 000 aktier, 100 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram 2023/2027A.