Bolagsstämmor

Om Neola Medical

Neola Medical AB (publ) revolutionerar neonatal intensivvård med NEOLA®, en medicinteknisk produkt som kan erbjuda kontinuerlig lungövervakning och realtidsvarningar om livshotande komplikationer med hjälp av ny teknologi som mäter lungvolymförändringar och syrgaskoncentration. NEOLA® har potential att ge bättre vård, färre dagar på intensivvård och hälsosammare liv för för tidigt födda barn. Neola Medical grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige, och bygger på ett historiskt svenskt arv av medicinteknisk innovation och ovärderliga bidrag till global hälsovård.

För investerare

Kontakta VD Hanna Sjöström för investeringsmöjligheter:
hanna.sjostrom@neolamedical.com

Kontakt

Neola Medical AB (publ)
Ideon Science Park
Scheelevägen 27
223 63 Lund
info@neolamedical.com