Neola Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett bidrag på 200 000 kronor från Vinnova för utlysningen ”Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2022” för att utveckla en prisstrategi för den amerikanska marknaden.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande