I en ny aktieanalys av Neola Medical skriver Analyst Group att bolagets marknadsnisch ska betraktas som en Blue ocean, ett obestritt marknadsutrymme, med avsaknad av direkta konkurrenter.

Efter validering av NEOLA och CE-märkning respektive FDA-godkännande förväntas produktlansering 2023. Den potentiella marknaden i Europa och USA består av närmare 29 000 vårdplatser där produkten kan placeras. Analyst Group skriver att efter beräknad lansering förväntas Neola Medicals icke-invasiva teknik generera snabb försäljningstillväxt med intäkter på 84,4 MSEK 2026.

Analyst Group menar att Neola Medical på medellång sikt kan vara ett attraktivt uppköpsmål för större medtechföretag så som Getinge, Dräger, Philips m.fl. Med genomsnittliga kostnader på 1,5 MSEK per månad har Neola Medical resurser att fortsätta verksamheten i upp till 18 månader. Den nyligen genomförda företrädesemissionen i september 2021 övertecknades med 20 procent och inbringade totalt 24 MSEK.

Läs hela analysen från Analyst group här.