I den senaste aktieanalysen av Neola Medical skriver Analyst Group att bolaget går i rätt riktning trots rådande makroekonomiska förhållanden. 

”Vi ser att Neola Medical går i rätt riktning och även om det rådande börsklimatet är turbulent, vilket justerat ned värderingarna, så är vår syn på företaget positiv”, skriver Analyst Group.

Neola Medical jämförs med SenTec, ett schweiziskt medicinsktekniskt företag som tillhandahåller ickeinvasiv teknik för andningsövervakning för patienter inom intensivvården. Analyst Group menar att, baserat på SenTecs resa, kan värderingen av Neola Medical öka över tid och närma sig SenTec vad gäller storlek och intäkter.

”Företagets första kliniska studie på nyfödda spädbarn ser mycket lovande ut och kortsiktiga prekliniska djurstudier har varit framgångsrika”, fortsätter Analyst Group

Läs hela rapporten här: https://www.analystgroup.se/analyser/gpx-medical-q1-22/