Neola Medicals styrelseledamot Tore Gimse har meddelat bolaget att han lämnar styrelsen då han inte längre är verkställande direktör för bolagets huvudägare Norsk Elektro Optikk AS. Tore Gimse har arbetat i styrelsen sedan bolaget grundades 2016 och bolaget tackar honom för hans engagemang genom åren. En valberedning är tillsatt och kommer att lämna ett förslag till stämman.

Pressmeddelandet i sin helhet: Pressmeddelande