”Positiva studieresultat och en lyckad kapitalanskaffning lägger en stabil bas för framtiden, där fokus kommer att ligga på det regulatoriska arbetet inför marknadslansering. BioStock kontaktade Neola Medicals vd Hanna Sjöström för att få veta mer om hur hon ser på kvartalet och vad hon ser framför sig inför 2023.”

Missa inte BioStocks nya artikel om Neola Medical och det tredje kvartalet 2022, där de viktigaste händelser lyfts och vd Hanna Sjöström kommenterar bolagets utveckling och kommande steg.

Läs hela artikeln här: BioStock – Regulatoriskt fokus för Neola Medical

Q3-rapporten finns att läsa här: Neola Medical – Rapporter och Finansiell kalender