Neola Medical AB (publ) publicerar idag bokslutskommunikén för 2021. Läs pressmeddelandet och rapporten i sin helhet här: Bokslutskommuniké 2021

 

Aktieägare och intressenter är varmt välkomna till bolagets rapportpresentation den 15 februari 2022 kl. 14.00. För anmälan och videolänk, kontakta Marketing and Communication Lead Freja Bremborg freja.bremborg@neolamedical.se

 

Rapportpresentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på bolagets hemsida.