Neola Medical meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 januari 2021. Fram till dess kommer Eminova Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget. Se pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande