CEO Hanna Sjöström fortsätter arbetet med att knyta internationella kontakter med key opinion leaders och utvidgar bolagets nätverk som en del i det marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola® i USA. Nyligen besökte CEO Hanna Sjöström neonatalintensivvårdskliniken Lucile Packard Children’s Hospital Stanford i Palo Alto, och vi har gjort en kortare intervju med henne för att få veta mer om besöket.

En viktig del i bolagets marknadsförberedande arbete är att bygga upp det kliniska nätverket av key opinion leaders inför lansering av bolagets produkt Neola® för kontinuerlig lungövervakning. CEO Hanna Sjöström har deltagit på både nationella och internationella konferenser samt besökt neonatalintensivvårdskliniker för att knyta kontakter. Nyligen besökte hon Lucile Packard Children’s Hospital Stanford i Palo Alto där hon fick ta del av deras arbete och höra mer om de utmaningar de möter på kliniken. Vi har gjort en kortare intervju för att summera besöket.

Kan du berätta lite mer om den klinik du besökte i USA?
Jag besökte neonatalintensivvårdskliniken (NICU) på Lucile Packard Children’s Hospital Stanford i Palo Alto, USA, är den högst rankade neonatalintensivvårdskliniken i USA och erbjuder den högsta nivån av intensivvård som finns tillgänglig för nyfödda i USA. Detta beror på dess anslutning till Stanford University som gynnar sjukhuset med världsledande forskning och expertis inom området neonatalvård. Neonatalavdelningen består av flera specialiserade enheter dedikerade till olika vårdnivåer, vilket säkerställer att spädbarn får skräddarsydd behandling utifrån sina specifika behov, med totalt cirka 40 vårdplatser för vården av för tidigt födda barn. En annan märkbar aspekt av neonatalintensivvårdsavdelningen på Lucile Packard Children’s Hospital Stanford är dess betoning på samarbete med föräldrarna, vilket säkerställer att föräldrarna aktivt är involverade i sitt barns vård och att för tidigt födda barn alltid är bara några steg bort från sina mödrar under hela sin vistelse.

Hur fick du kontakt med den här kliniken i USA?
Under 2023 utsåg Stanford Neola Medical till ett Impact1 bolag då Neola® anses vara en viktig innovation för neonatalvården. Vii får stöd till marknadsetablering genom samarbete i det exklusiva Stanford Impact1 programmet från Stanfords Universitet. Genom programmet får vi tillgång till en bred expertis av experter inom regulatoriska processer för medicinteknik samt ledande läkare inom neonatalintensivvård. Jag fick kontakt med Lucile Packard Children’s Hopsital genom Dr. Janene H. Fuerch, Co-director av Impact1, Medicinsk doktor och Ass. Professor i neonatologi på Stanford University Medical Center som arbetar på neonatalintensivvårdsavdelningen. Dr. Janene Fuerch har visat stort intresse för Neola® och bjöd in mig för att besöka kliniken, där jag träffade både henne och hennes kollega Dr. Valerie Chock, klinisk neonatolog på Stanfords Children’s Hospital. Att skapa den här typen av kontakter är väldigt viktigt eftersom ett nätverk av key opinion leaders är av stor vikt för potentiellt framtida samarbeten samt kommande marknadslansering av Neola®.

Hur ser neonatologerna på Lucile Packard Children’s hospital på ny medicinteknik i vården?
Neonatalintensivvårdsavdelningen är den främsta i landet och att bedöma av de fem neonatologer som jag pratade med på kliniken finns ett mycket stort intresse för ny teknologi och en vilja att alltid arbeta med den senaste innovationen som stöd för att hjälpa en patientgrupp som är svårt sjuk och utsatt. Kliniken är mycket stor och modern och eftersom det är ett Universitetssjukhus har den också en stark koppling till akademin. Detta leder i sin tur till att kliniken är öppen för ny teknologi och att utrustningen som används på neonatalintensivvårdsavdelningen är den absolut senaste. De använder i nuläget både en portabel röntgen och ultraljud för att övervaka barnen. De har också ett intresse i kliniska studier som en del i deras arbete att förbättra vården för framtiden och jag kommer att ha fortsatt kontakt med Dr. Janene H. Fuerch och Dr. Valerie Chock för potentiella samarbeten i framtiden.

Är det något speciellt du tar med dig från det här besöket?
På Lucile Packard Children’s Hospital finns möjligheten att ge vård även till de allra minsta patienterna och vid mitt besök träffade jag en mamma med sitt barn som föddes i vecka 22. Det var ett starkt möte som ger hopp och energi till att fortsätta vårt arbete med medicinteknik som kan förbättra vården av dessa utsatta små patienter.