Den 6 februari var det dags för årets Medtech Matchday 2024 på GoCo Health Innovation City i Göteborg. Neola Medicals CEO Hanna Sjöström var inbjuden att delta i panelen för att dela med sig av sina erfarenheter om de utmaningar och möjligheter medtech bolag möter för att växa på en internationell marknad.

Om Medtech Matchday
Medtech Matchday är en spännande endagskonferens för ökad internationalisering och implementering av medicinsk teknologi, eftersom hälso- och sjukvårdsbranschen står inför utmaningar som kräver innovativa lösningar med tillgång till innovativa medicinska teknologilösningar – allt inom en internationell arena. Konferensen är en plattform där stora och små företag, akademi och offentlig sektor möts och diskuterar implementeringen av medicinsk teknologi och de möjligheter den ger för effektiv expansion på internationella marknader.