CEO Hanna Sjöström kommenterar @Neola Medicals Bokslutskommuniké 2023 i BioStocks studio. Efter intervjun kommenterar Jonas Söderström, CEO BioStock, Neola Medicals utveckling sedan börsnoteringen.

Se hela rapportkommentaren här: