Vi kunde nyligen berätta att vi har fått ett Vinnova-anslag som går till ett projekt som syftar till att möjliggöra lungmonitorering av större barn. Projektet drivs tillsammans med Skånes Universitetssjukhus och Lunds Universitet och har en totalt budget på 3 Mkr, där bidraget finansierar hälften av kostnaderna. BioStock bjöd in CEO Hanna Sjöström till studion för att få veta mer om projektet. Se mer i intervjun nedan.

Läs mer om projektet och anslaget i pressmeddelandet: Pressmeddelande