Utöver en presentation av bolagets finansiella ställning och kvartalets väsentliga händelser så berättar de bland annat mer om betydelsen av årets uppnådda milstolpar, kommersialiseringsplanen inför marknadslansering och fokus för 2024. Efter presentationen följer även en kortare frågestund.

Presentationen finns inspelad och kan ses i efterhand här: