Idag föds så många som ett av tio barn för tidigt och är beroende av neonatalvård för sin överlevnad. Att födas för tidigt är den andra största dödsorsaken för barn under fem år, samtidigt som antalet barn som behöver intensivvård ökar varje år. Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att inget barn år 2030 ska dö av orsaker som går att förhindra, något som med dagens teknik hittills inte går att uppfylla.

Den teknik som hjälper för tidigt födda barn och som är tillgänglig i vården idag är långsam, ibland skadlig och tyvärr otillräcklig. Vägen från livmoder till den vanliga världen för en för tidigt född bebis innebär omfattande processer eftersom lungorna inte är färdigutvecklade. Kontinuerlig monitorering av barnets tillstånd är väsentligt för att kunna diagnostisera och behandla. Blodprov medför smärta, risk för infektion och blodbrist, och den rutinmässiga röntgen som krävs innebär att barnet utsätts för strålning. Som alternativ eller komplement till röntgen används ibland ultraljud, något som bara ger en ögonblicksbild och inte ger den kontinuitet som egentligen krävs. Dessa metoder kan också orsaka långsiktiga skador, exempelvis kan röntgen vara skadligt för barnets lungor och hjärna. Fortfarande är en viktig del i att övervaka för tidigt födda barn att visuellt bedöma barnets tillstånd och hur det förändras, vilket i sig innebär osäkerheter och ställer höga krav på vårdpersonalen.

Läs mer: Det första andetaget – när för tidigt födda kan behöva hjälp att andas

Så kan NEOLA förändra den neonatala intensivvården
NEOLA kompletterar och kan ibland även ersätta dessa metoder och tekniker för att uppfylla liknande behov. Med denna icke-invasiva övervakning kan flera smärtsamma ingrepp undvikas, och förändringar i lungvolymen kan upptäckas snabbare, syrgaskoncentrationen inuti lungan kan mätas och dessutom larmas vårdteamet vid förändrat tillstånd. Det blir också lättare att upptäcka långsamma trender, något som idag görs genom att en sjuksköterska bevakar barnet genom att visuellt granska rörelser och ansiktsuttryck, för att försöka upptäcka trender i barnets hälsa. NEOLA ger vårdteamet tekniska ögon på vad som händer inuti lungorna. Monitoreringen sker genom prober som fästs på barnets bröst, och är alltså varken en invasiv eller smärtsam metod.

”Det här systemet har potential att avsevärt förändra sättet på vilket vi övervakar spädbarn inom den neonatala intensivvården, särskilt för tidigt födda spädbarn och fullgångna spädbarn som behöver mekanisk ventilation. Inte bara kan vi övervaka dem mer noggrant i realtid, utan vi kan minska exponeringen för röntgenstrålar och begränsa antalet blodprov som utförs,” säger Professor Eugene Dempsey, Horgan Chair in Neonatology, INFANT Centre, UCC

Bara i USA är behovet stort. Med cirka 22 600 relevanta bäddar på de amerikanska neonatalklinikerna kan NEOLA förändra livet för många familjer. Här finns möjligheten att inte bara rädda barnens liv, utan också till effektiv återhämtning utan funktionsnedsättningar och besvär som följd av ineffektiv behandling.

Läs mer om hur intensivvården för tidigt födda barn fungerar idag.