Neola Medical AB (publ) sålde i juni 2021 sitt första medicintekniska instrument för lungmonitorering till University College Cork, Irland, för att användas i en stor studie på nyfödda barn på Universitetssjukhuset i Cork. Syftet med studien är att monitorera lungvolym och syrgaskoncentration i lungorna samt att utvärdera positionering av prober på barnens bröstkorg. Neola Medical meddelar idag att rekryteringen av patienter till den prövarinitierade kliniska studien löper på enligt tidsplan, hittills har 25 spädbarn deltagit.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande