I en ny intervju med Direkt Studios berättar Dr. Pontus Johansson, neonatolog och barnläkare, om för tidig födsel, de komplikationer som barnen kan drabbas av samt de utmaningar som vården möter. Se intervjun nedan.

Dr. Pontus Johansson, neonatolog och barnläkare på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, arbetar bland annat med för tidigt födda barn och har därför en god insikt i patientgruppen. I en ny intervju inspelad i Direkt Studios berättar han mer om för tidig födsel och de komplikationer som barnen riskerar få, både i direkt anslutning till födsel och även senare i livet.

Läs mer: Det första andetaget – när för tidigt födda kan behöva hjälp att andas

Pontus berättar även mer om de utmaningar som finns inom vården och varför behovet av ny teknik är så stort, framför allt inom neonatalintensivvården, samt vad Neola® kan innebära för de för tidigt födda barnen. I intervjun diskuteras även den stora kliniska studien på Universitetssjukhuset i Cork (Irland), som nyligen slutfördes där Neola®-teknologin har använts.

Läs mer om den kliniska studien på Irland här.

Se intervjun med Dr. Pontus Johansson här:

 

Läs också tidigare artikel av Clincal Manager, Dr. Tetiana Kovtiukh, om kampen med att vara född för tidigt.