I höstens investerarbrev berättar Neola Medicals vd Hanna Sjöström om de mål och milstolpar som bolaget har nått under 2021, samt om kommande företrädesemission.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här med bifogat investerarbrev: Pressmeddelande inkl. investerarbrev