Neola Medical AB (publ) meddelar idag att den första patienten har monitorerats i den prövarinitierade kliniska studien på nyfödda barn som leds av University College Cork’s INFANT Centre på Irland.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande