Nu blir en koncern två separata bolag. GASPOROX delar ut aktierna i Neola Medical i samband med att Neola Medical är på väg mot börsen.

GASPOROX vd och Neola Medicals styrelseordförande, Märta Lewander Xu berättar tillsammans med Neola Medicals vd, Hanna Sjöström, om denna förändring.

För dig som är aktieägare i GASPOROX finns mer att läsa mer här: Informationsbroschyr utdelning

One corporation now becomes two separate companies. GASPOROX distributes its shares in Neola Medical in connection with Neola Medical being listed on the stock exchange.

GASPOROX CEO and Neola Medical’s Chairman, Märta Lewander Xu, is talking this change through, together with Neola Medical’s CEO, Hanna Sjöström.