Neola Medical publicerar idag delårsrapport januari – juni 2021. Läs pressmeddelandet och rapporten i sin helhet här: Delårsrapport januari-juni 2021

Aktieägare och intressenter är varmt välkomna till bolagets rapportpresentation den 17 augusti 2021 kl. 14.00. För anmälan och videolänk, kontakta Marketing and Communication Lead Freja Bremborg freja.bremborg@neolamedical.se

Rapportpresentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på bolagets hemsida.

Denna information är sådan information som Neola Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl. 08:30 CET.