Nasdaq Stockholm AB har per den 29 september 2020 godkänt Neola Medical AB (publ):s (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av godkännandet publicerar Bolaget idag en bolagsbeskrivning i enlighet med gällande regelverk på Nasdaq First North Growth Market.

Neola Medicals bolagsbeskrivning finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.neolamedical.se. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Handel av aktier i Neola Medical kommer inledas fredagen den 2 oktober 2020 under kortnamnet GPXMED. Kortnamnet för teckningsoptionerna av serie TO1 är GPXMED TO1.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Sjöström, VD, Neola Medical AB (publ)
E-post: hanna.sjostrom@neolamedical.se
Telefon: +46 (0)760 107 116

Pressmeddelande Nasdaq godkännande