Den 17 mars 2021 lämnade Neola Medical AB (publ) in en PCT-ansökan för en strategiskt viktig uppfinning. PCT-ansökan avser en teknisk konstruktion som möjliggör gasspektroskopisk mätning med små och tunna prober på huden i Neola Medicals medicintekniska utrustning NEOLA®, Neonatal Lung Analyser, för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor. Ansökan, som tidigare har lämnats in till Patent och Registreringsverket i Sverige, bedöms ha möjligheten att leda till ett globalt patentskydd som varar 20 år från inlämningsdatumet 2021-03-17.

Den nya uppfinningen som avses i PCT-ansökan är en uppfinning som möjliggör design av små och nätta prober anpassat för de små och ömtåliga för tidigt födda barnen. NEOLA® kommer att övervaka patienten kontinuerligt så att komplikationer såsom lungkollaps kan upptäckas i realtid och vårdpersonal kan larmas.

– Den utrustning vi använder på för tidigt födda barn bör vara så skonsam som möjligt då deras hud är mycket ömtålig. Vår uppfinning är ytterligare ett bevis på vår tekniska höjd och vårt utvecklingsteams förmåga att ytterligare förbättra NEOLA®. Ett globalt patent är av strategiskt värde och utgör ett viktigt steg i vår ambition att skydda vår teknologi och för vår resa mot att revolutionera neonatalvården, säger Hanna Sjöström, vd för Neola Medical.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande