Pressmeddelande

Lund, Sverige, 27 januari 2021

Den 27 januari 2021 lämnade Neola Medical AB (publ) in en ansökan om svenskt patent till patent- och registreringsverket (PRV) avseende en metod som förbättrar den optiska mätmetoden som används för bolagets teknologiplattform. Metoden är tekniskt viktig för mätnoggrannheten generellt och väntas få särskild betydelse för NEOLA®, bolagets medicintekniska utrustning för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor.

Metoden som ansökan avser förbättrar mätnoggrannheten vid användning av utrustningen i omgivningar med varierande luftkomposition. Neola Medical bedömer efter genomgången nyhetsgranskning att möjlighet att skydda uppfinningen föreligger samt att värdet av uppfinningen är betydande för mätprecisionen av NEOLA® i en krävande klinisk miljö.

”Vi arbetar aktivt med vår patentportfölj och utvärderar löpande hur vi på bästa sätt kan stärka vår patentportfölj i takt med vår produktutveckling för att därmed säkra användningen av strategiskt och tekniskt viktiga innovationer. Den nya innovationen kommer att bli en viktigt del i NEOLA® då den öppnar upp för en förenklad installation och drift i en krävande miljö som den neonatala intensivvården innebär och därför kan denna patentansökan bli en viktig del i vår patentportfölj när det godkänts”, säger Hanna Sjöström, vd för Neola Medical.

Länk till pressmeddelandet i sin helhet:Pressmeddelande