Neola Medical AB (publ) bjuder härmed in till presentation av bokslutskommuniké 2021 tisdagen den 15 februari 2022 kl. 14.00. Presentationen sker via videokonferens. Delårsrapporten kommer att publiceras på förmiddagen samma dag.

Vänligen anmäl ditt deltagande i förväg genom att maila namn till Freja Davidsson Bremborg, CEO Assistant, freja.bremborg@neolamedical.se Du kommer därefter att bli inbjuden till videokonferensen som hålls via Microsoft Teams. Möteslänk erhålls i samband med inbjudan. Du kan även skicka in frågor i förväg via samma mailadress.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande