Neola Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett nytt patent i Kina för en uppfinning. Den här uppfinningen kan möjliggöra mätning på fler patientgrupper än för tidigt födda genom att ljuskällan positioneras inuti kroppen vid mätning av gas i lungorna.

Bolaget har även pågående patentansökningar under behandling för uppfinningen i Europa och USA.

Denna information är sådan information som Neola Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021 kl. 08:30 CET.

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande