Neola Medical AB (publ) (”Bolaget”) har inför bolagstämman den 19 maj 2022 berett ärendet att byta företagsnamn. Syftet är att bättre kunna ta internationell position i medtech-branschen och förtydliga styrelsens strategiska fokus på att utveckla produkter för tidigt födda barn och neonatal intensivvård.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande