Neola Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget påbörjat granskningsprocessen av kvalitetsledningssystemet inför ISO 13485 certifiering, vilket är ett nödvändigt steg inför att nå CE-märkning.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande