Neola Medical AB (publ) kommer att närvara och presentera bolaget på investerarkonferensen Swiss Nordic Bio i Zürich den 23 mars 2022. Vd Hanna Sjöström presenterar på plats om bolagets kommersiella framsteg och arbetet med att erhålla CE-märkning i Europa samt FDA-tillstånd i USA. Swiss Nordic Bio är en samarbetspartner- och investerarkonferens för schweiziska och nordiska aktörer inom biotech- och läkemedelsindustrin. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande