Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distribution, publicering eller offentliggörande skulle kunna vara i strid med gällande lagar eller regler. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Neola Medical AB (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfall av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 27 augusti 2021 och godkändes av Bolagets extra bolagsstämma den 14 september 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 32,7 miljoner SEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 119,6 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 27,4 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande