Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i Storbritannien, USA, Schweiz, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution, publicering eller offentliggörande skulle kunna vara i strid med gällande lagar eller regler. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Neola Medical AB (publ) (”Neola Medical” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 27 augusti 2021 och godkändes av Bolagets extra bolagsstämma den 14 september 2021 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till cirka 27,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vidare offentliggör Bolaget en rättelse avseende information om att tecknings- och garantiåtaganden. Korrekt information är att Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser (42 procent) och garantiåtaganden (38 procent) motsvarande totalt 80 procent av emissionsvolymen.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande