Pressmeddelande

Neola Medical förstärker organisationen med tre nyckelrekryteringar inför bolagets kommersialisering av sin unika patenterade produkt för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn NEOLA®. Genom rekryteringarna tillförs bolaget kompetens inom kliniska studier, affärsutveckling, produktutveckling och medicintekniskt regelverk, vilket är viktigt inför bolagets internationella kommersialisering. 

Pressmeddelandet i sin helhet: Pressmeddelande