Pressmeddelande 16 februari 2021

Neola Medical publicerar idag Bokslutskommuniké för år 2020. Läs pressmeddelandet och rapporten i sin helhet här: Bokslutskommuniké 2020

Aktieägare och intressenter är varmt välkomna till bolagets rapportpresentation den 16 februari 2021 kl. 10.00. För anmälan och videolänk, kontakta Marketing and Communication Lead Freja Bremborg freja.bremborg@neolamedical.se

Rapportpresentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senare under dagen.

Denna information är sådan information som Neola Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 09:00 CET.