Neola Medical AB (publ) publicerar ett investerarbrev för sommaren 2021

I sommarens nummer får ni läsa en sommarhälsning från VD Hanna Sjöström och om försäljningen av det första NEOLA®-systemet till Tyndall National Institute på University College Cork som kommer att användas i en stor studie på nyfödda barn i samarbete med The Irish Centre for Maternal and Child Health Research på Irland.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här med bifogat investerarbrev: Pressmeddelande inkl. investerarbrev juni 2021