Den 11 maj klockan 13:15 presenterar vd Hanna Sjöström bolagets senaste utveckling på Redeye Medtech & Diagnostics seminarium i Stockholm. Under presentationen kommer vd att berätta om positiva resultat från en prövarledd klinisk studie på 50 nyfödda spädbarn med Neola Medicals medicintekniska utrustning för syrgasmätning i lungor, NEOLA®. Vidare presenteras bolagets plan framåt, arbetet med att förbereda för kommersialisering och marknadsintroduktion i USA samt en ny förstärkning av organisationen inför arbetet med att söka marknadsgodkännande i både Europa och USA.

Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/events/825143/redeye-theme-medtech-diagnostics där presentationen även kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande