Pressmeddelande

Lund, Sverige, 26 januari 2021 kl. 15:00 CEST

Neola Medical AB (publ) bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2020 tisdagen den 16 februari kl. 10.00. Presentationen sker via videokonferens. Bokslutskommunikén kommer att publiceras kl. 09.00 samma dag.

Neola Medical publicerar sin bokslutskommuniké för 2020 den 16 februari klockan 09.00. Vi välkomnar härmed investerare, analytiker och journalister till en kombinerad rapportpresentation och videokonferens tisdagen den 16 februari klockan 10.00. Rapporten presenteras av verkställande direktör Hanna Sjöström och CFO Urban Ottosson. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor för de som deltar.

Vänligen anmäl ditt deltagande i förväg genom att maila namn och företag till Freja Davidsson Bremborg, CEO Assistant, freja.bremborg@neolamedical.se Du kommer därefter att bli inbjuden till videokonferensen som hålls via Microsoft Teams. Möteslänk erhålls i samband med inbjudan.

Det finns även möjlighet att ställa frågor till CFO Urban Ottosson över telefon mellan klockan 11.00-12.00 på telefonnummer 0767-85 51 44.

Bokslutskommuniké samt rapportpresentation kommer finnas tillgängliga på Neola Medicals hemsida: https://www.neolamedical.se/investors/rapporter

Presmeddelandet i sin helhet hittar du här: Pressmeddelande