I vårens investerarbrev berättar vd Hanna Sjöström om den pågående kliniska studien på Irland där 65 patienter har monitorerats med NEOLA®, bolagets medicintekniska produkt för kontinuerlig lungmonitorering. I investerarbrevet intervjuas neonatolog Jurate Panaviene, som genomför de kliniska mätningarna i den prövarinitierade studien på INFANT Centre i Cork, Irland. Vd berättar om det planerade namnbytet till NEOLA Medical AB (publ) och om bolagets strategiska fokus på neonatal intensivvård samt presenterar bolagets nya medarbetare.

Läs pressmeddelandet och investerarbrevet i sin helhet här: Pressmeddelande inkl. Investerarbrev april 2022